.
Dimasa Grupo | Representants Comercials. Busquem professionals internacionals del sector
Representants Comercials. Busquem professionals internacionals del sector. Vols treballar amb nosaltres? Busquem representants comercials
representants comercials, professionals internacionals, treball, autònom, món, dimasa grupo, dimasa
5282
page-template-default,page,page-id-5282,ajax_leftright,page_not_loaded,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Representants Comercials

Busquem profesionals internacionals del sector

 

Dimasa Grupo, en el seu pla d’expansió nacional i internacional, necessita incorporar representants per ampliar la seva xarxa comercial a Espanya i arreu del món.

 

Ubicació del lloc:

A Espanya, com a delegats de zona, i en tots els països amb demanda dels nostres productes i serveis. Els nostres mercats més interessants són l’espanyol, l’americà i a l’orient mitjà.

 

Perfil de l’Empresa:

Dimasa Grupo és una empresa, amb 30 anys d’experiència, referent al sector de la fabricació d’equips i dipòsits de polièster reforçat amb fibres de vidre (PRFV), per al tractament d’aigües residuals, lixiviats i biogàs.

 

Contracte:

Autònom

 

Horari:

Indiferent

 

Salari:

Comissió per venda

 

Perfil de l’oferta:

Es requereix que el candidat disposi de sòlids coneixements en dipòsits i equips fabricats en polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV). Busquem una persona que tingui experiència en vendes i contactes en el sector (enginyeries, constructores, administracions públiques, empreses licitadores …), amb habilitats per a la negociació i el tracte amb clients. Incorporació immediata a empresa innovadora amb banda salarial competitiva. Es garanteix una absoluta confidencialitat en el tractament de les candidatures.

 

Forma de contacte:

En cas de reunir els requisits exigits, pot enviar el seu Currículum Vitae a faustino@dimasagrupo.com, indicant en l’assumpte Representant Comercial (abstenir-se els candidats que no compleixin amb els requisits de l’oferta).

 


 

Dimasa Grupo, in its national and international expansion plan, needs to incorporate representatives to expand its commercial network in Spain and around the world.

 

Location:

In Spain, as zone delegates, and in all countries with demand for our products and services. Our most interesting markets are Spanish, American and in the Middle East.

 

Company Profile:

Dimasa Grupo is a company with 30 years of experience in the field of glass fiber reinforced polyester (GRP) equipment and containers for the treatment of waste water, leachate and biogas.

 

Contract:

Freelance

 

Schedule:

Indifferent

 

Salary:

Commission for sale

 

Profile of the offer:

The candidate is required to have solid knowledge of tanks and equipment made of glass fiber reinforced polyester (GRP). We are looking for a person who has experience in sales and contacts in the sector (engineering, construction, public administration, bidding companies …), with negotiation skills and dealing with customers. Immediate incorporation to innovative company with competitive salary band. Absolute confidentiality is guaranteed in the treatment of applications.

 

Contact form:

If you meet the required requirements, you can send your Curriculum Vitae to faustino@dimasagrupo.com, indicating in the case Commercial Representative (abstain candidates who do not meet the requirements of the offer).

 


 

Dimasa Grupo, dans le plan d’expansion national et international, a besoin de l’incorporation de représentants pour l’ampliation de son réseau commercial en Spagne et autour du monde.

 

Lieu de travail: 

En Espagne, en tant que délégué de la zone, et dans tout le pays avec demande de nos produits et services. Notre marché plus important sont les Espagnols, l’American et Orient Moyenne.

 

Profil de l’entreprise:

Dimasa Grupo est une entreprise, avec 30 années d’expérience, et de référence dans le secteur de la fabrication des équipements et réservoirs en polyester renforcé en fibre de verre (PRFV), pour le traitement des eaux usées, lixiviats et biogaz.

 

Contrat:

Free-lance

 

Horaire:

Indiffèrent

 

Salaire:

Commission pour vente.

 

Profil de l’offre:

Le candidat devra avoir une bonne connaissance des réservoirs et les équipements fabriqués en polyester renforcé en fibre de verre (PRFV). Nous cherchons une personne avec l’expérience dans la vente et les contacts dans le secteur (ingénieries, entreprises de la construction, administration publique, entreprises de licitations…), avec habilités de vente, négociation et relation avec le client. Incorporation immédiate dans une entreprise innovateur avec bande salarial compétitif. Il est garanti une absolue confidentialité dans le traitement des candidatures.

 

Contact:

Dans le cas d’avoir les réquisits exigés, peut adresser son Curriculum Vitae à faustino@dimasagrupo.com indiquant dans le sujet Représentant Commercial (prier de s’abstenir les candidats sans le compliment des réquisits demandées dans l’offre).